Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Komunikaty

2018-12-10
Ogłoszenie
Warszawa, dnia  19.10.2018 r.
                               
O G Ł O S Z E N I E       
                                                             
Zarząd SBM „Ruda” przy ul. Klaudyny 18a, 01-684 w Warszawie, ogłasza konkurs ofert na zagospodarowanie lokalu użytkowego znajdującego się w parterowym pawilonie usługowym przy ul. Klaudyny 32, o powierzchni użytkowej 233,40 m2 -  z  preferowanym przeznaczeniem na usługi medyczne. Położenie pawilonu jest komunikacyjnie dogodne, parking,  brak barier architektonicznych.
Pisemne oferty zawierające dane oferenta, potwierdzone np. wyciągiem z KRS, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, propozycje zagospodarowania lokalu, stawki czynszu najmu netto za 1 m2 (bez dodatkowych opłat) należy składać w zamkniętych i podpisanych kopertach w sekretariacie SB-M „Ruda” (pokój nr 18) do dnia 10 stycznia 2019 r. do godz. 17:30.                                                      
Informacji udziela pracownik ds. lokali użytkowych, tel. 22 833 59 09 wew. 106.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania zgłoszonego lokalu do konkursu ofert bez podania przyczyny.
copyright © 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl